Fundacja Digital University

dotacje / dofinansowania

Program rozwoju kształcenia zawodowego w obszarze IT i Digital Marketingu sprzyjający włączeniu społecznemu korzysta z dofinansowania o wartości 110 415,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obszarze EOG poprzez wdrażanie rozwiązań dotyczących rynku pracy z zakresu kształcenia ustawicznego

Wartość kwalifikowalna projektu – 122 683,00 EUR

The inclusive IT and Digital Marketing Vocational Training Development Program is benefiting from a grant of 110 415,00 EUR received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds. The Project aims to reduce economic and social disparities in EEA by implementing labour market solutions in lifelong learning.

Eligible value in EUR – 122 683,00 EUR

 

Zaloguj się na Platformie

 

skontaktuj się z nami