Fundacja Digital University

dotacje / dofinansowania

WSPOŁPRACA INSTYTUCJONALNA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI I DOPSAOWANIA KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (VET) ORAZ KSZTŁACENIA USTAWICZNEGO.
Program kształcenia zawodowego w obszarze IT i Digital Marketingu sprzyjający włączeniu społecznemu.
Budżet projektu:
Koszty kwalifikowane projektu: 122 683,00 Eur
Kwota dofinansowania: 110 415,00 Eur.
 

opiekun

Artur Fatyga

Koordynator projektów UE

skontaktuj się z nami