Uczymy zawodów przyszłości, dając wsparcie podopiecznym świetlic środowiskowych, domów dziecka oraz środowisk wykluczonych.
Stąd do przyszłości
Ogólnopolski projekt dotyczący bezpieczeństwa w sieci skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. W ramach projektu zapraszamy nauczycieli na szkolenia B.NET, podczas których omówimy kluczowe aspekty bezpieczeństwa w sieci dotyczące uczniów w wieku 6 – 13 lat. B.NET
DigiKids
Edukacyjny program zawodowy skierowany do młodych dziewczyn, które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji. Celem jest wsparcie w  wejściu na rynek pracy, poprzez nabycie nowych umiejętności
Uniwersytet 
Sukcesu
B.NET
Bezpłatny projekt edukacyjnego, którego celem jest zainteresowanie uczennic szkół średnich nowymi technologiami, rozwój zainteresowań i zdobycie praktycznych doświadczeń. W programie m.in. warsztaty z tworzenie aplikacji mobilnych, doradztwo zawodowe oraz indywidualne konsultacje online z ekspertami.
/
/
Poszerzamy wiedzę i świadomość
Pomagamy w wejściu na rynek pracy
Dajemy
wsparcie
Nadrzędnym celem Fundacji Digital University jest edukacja w zakresie rozwoju poprzez innowacje i zapoznanie z tematyką nowych technologii.
Fundacja Digital University poszukuje wykonawcy na:

Wykonanie platformy do zdalnego kształcenia LMS/LCMS, która pozwala na realizowanie szkoleń internetowych w trybie on-line w trybach synchronicznym oraz formie samokształcenia. Forma e-learningu: WBT(Web Based Training).

Oferty proszę składać zgodnie z załącznikami:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

PRZETARGI
PROGRAM EDUKACJA

WSPOŁPRACA INSTYTUCJONALNA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI I DOPSAOWANIA KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (VET) ORAZ KSZTŁACENIA USTAWICZNEGO.

Program kształcenia zawodowego w obszarze IT i Digital Marketingu sprzyjający włączeniu społecznemu.

Budżet projektu:

Koszty kwalifikowane projektu: 122 683,00 Eur

Kwota dofinansowania: 110 415,00 Eur.

Digital University Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
kontakt@digitaluniversity.pl
NIP: 5252761729
REGON: 381660468
KRS: 0000752854
Fundacja Digital University
NIP 1182100793
KRS 0000520112
REGON 147372124
fundacja@digitaluniversity.pl