Fundacja Digital University

przetargi

Aktualne

Brak aktualnych przetargów

archiwalne

Wykonanie platformy do zdalnego kształcenia LMS/LCMS, która pozwala na realizowanie szkoleń internetowych w trybie on-line w trybach synchronicznym oraz formie samokształcenia. Forma e-learningu: WBT(Web Based Training).
 
Oferty proszę składać zgodnie z załącznikami:

Zamawiający tj. Fundacja Digital University informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dot:
Wykonania platformy do zdalnego kształcenia LMS/LCMS, która pozwala na realizowanie szkoleń internetowych w trybie on-line w trybach synchronicznym oraz formie samokształcenia. Forma e-learningu: WBT(Web Based Training)
 
Wpłynęły dwie oferty:
1 oferta: Escola sp. z o.o.
ul. Chłodna 22a/14
00-891 Warszawa
 
2 oferta: Studio Creative Sp. z o.o.
ul. Niepołomicka 21e/1
80-180 Gdańsk
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Studio Creative Sp. z o.o.
 

skontaktuj się z nami