Fundacja Digital University

O PROJEKCIE  

SOS dla planety to seria filmów edukacyjnych prowadzonych przez młodzież dla młodzieży na istotne tematy dotyczące zmian klimatycznych, ekologii i ochrony środowiska.  Stworzony został przez Fundację Digital University, która zajmuje się przygotowywaniem dzieci i młodzieży do radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości, którymi niewątpliwie są zmiany klimatu we współpracy z Fundacją Globalworth. 

Do filmów, które już same w sobie są doskonałym materiałem edukacyjnym dołączamy także:

Taki kompleksowy pakiet materiałów dydaktycznych został opracowany przez ekspertów i ekspertki jako pomoc dla nauczycieli i nauczycielek w ramach realizacji edukacji ekologicznej podczas zajęć wychowawczych, przedmiotów przyrodniczych oraz humanistycznych, a także zajęć interdyscyplinarnych oraz w ramach dni tematycznych, lekcji poza klasą itp. 

obejrzyj zwiastun

materiały filmowe

SOS dla planety: Co z tym klimatem? to krótkie filmy edukacyjne w których młodzi reporterzy: Zosia, Michał i Szymon w dociekliwy sposób pytają zaproszonych do studio ekspertów i ekspertki o kwestie dotyczące klimatu, globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia środowiska. Młodzi aktywiści i młode aktywistki sondują opinie rówieśników, weryfikują fakty i mity na temat zmian klimatu. Poruszają istotne dla swojego pokolenia zagadnienia, takie jak kwestie psychologicznych i społecznych skutków zmian klimatu, stabilność zasobów wodnych i stan gleby. Wszystko po to, aby zachęcić rówieśników do proekologicznych postaw oraz aktywizmu.

Filmy w pozbawiony retuszu sposób pokazują stosunek pokolenia Zet do obecnej sytuacji i ich obawy o przyszłość planety. Jednak filmy z serii SOS dla Planety to nie fatalistyczny obraz, a przydatny materiał do nauki. Efekt taki osiągnięty został dzięki udziałowi przedstawicieli świata akademickiego, biznesu, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli i nauczycielek.

Filmy z serii SOS dla planety łączą wysoki poziom merytoryczny z atrakcyjną formą, skłaniając do refleksji, dyskusji i pogłębienia wiedzy na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych. Prowokują młodzież szkolną do przemyśleń oraz analizy sytuacji, a w efekcie do zmiany wiedzy w proekologiczne nawyki.

Odcinki sos dla planety

Odcinek 1

Fakty i mity o zmianie klimatu

W pierwszym odcinku SOS dla planety poruszane są zagadnienia dotyczące przyczyn i skutków zmian klimatu.

Zaproszony do studio ekspert dr hab. Stanisław Czahorowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, tłumaczy młodzieży czym jest klimat, wyjaśnia jakie czynniki mają negatywny wpływ na globalne ocieplenie, obala mity i wskazuje naukowe fakty.

W odcinku dowiadujemy się w jakim stopniu za zmiany klimatyczne odpowiada człowiek i czy postępującą degradację planety da się odwrócić lub zatrzymać. Uczniowie i uczennice znajdą tu szereg wskazówek na temat tego, jak mogą przyczyniać się do poprawy sytuacji związanej ze zmianami klimatu, dokonując codziennych wyborów i zmieniając swoje nawyki.   

Z kolei inżynier Bartosz Marcol, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i strategii ESG w firmie Globalworth, pokazuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, a także proste domowe sposoby na oszczędzanie wody w dobie kryzysu klimatycznego i zmniejszania się zasobów wodnych.    

Cennym elementem programu są wypowiedzi młodzieży szkolnej obrazujące ich punkt widzenia na temat kryzysu klimatycznego.  

SCENARIUSZE LEKCJI I KARTY PRACY

Do każdego odcinka zaproponowany jest scenariusz lekcji oraz karty pracy opracowane przez ekspertów. Zachęcamy do pobrania i przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiału filmowego.

Odcinek 2

Zanieczyszczenie środowiska

Drugi odcinek SOS dla planety poświęcony jest problemowi zanieczyszczenia środowiska naturalnego: wody, gleby i powietrza.

Zaproszona do rozmowy ekspertka, specjalistka ds. regeneracji i ochrony gleb i założycielka fundacji Grunt od nowa – Anna Danylczenko, wyjaśnia młodzieży kwestie związane z zanieczyszczeniem wody i gleby oraz opowiada o nowoczesnych rozwiązaniach jakie stosuje się celu zapobiegania ich dewastacji.

W odcinku dowiadujemy się także o znaczącej roli gleby w ekosystemie, która stanowi podstawę życia na ziemi, a jej jakość ma wpływ na wszystkie organizmy żywe, w tym na zdrowie człowieka. Ekspertka podaje gotowe do wdrożenia pomysły na włączanie się w działania mające na celu ochronę lokalnych wód i gleb.

Inżynier Bartosz Marcol odpowiada na pytania młodzieży dotyczące kwestii zanieczyszczenia powietrza. Jako ekspert specjalizujący się w zrównoważonym rozwoju i sprawozdawczości ESG w budownictwie wyjaśnia, jak możemy sobie radzić z tym problemem dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym.

Cennym uzupełnieniem programu są wypowiedzi młodzieży szkolnej na temat zanieczyszczenia środowiska.

SCENARIUSZE LEKCJI I KARTY PRACY

Do każdego odcinka zaproponowany jest scenariusz lekcji oraz karty pracy opracowane przez ekspertów. Zachęcamy do pobrania i przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiału filmowego.

Odcinek 3

Społeczne i psychologiczne konsekwencje zmiany klimatu

W trzecim z serii odcinku SOS dla planety poruszamy kwestie społecznych i psychologicznych konsekwencji jakie niesie za sobą kryzys klimatyczny.

Zaproszona do studio Agata Sieńczak – autorka treści edukacyjnych, edukatorka, członkini grupy Superbelfrzy RP, wykładowczyni w Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku – Ateneum, a przede wszystkim nauczycielka – praktyk, opowiada o społecznych i ekonomicznych skutkach zmian klimatu. Ekspertka tłumaczy jak zmiany klimaty wpływają na różne grupy społeczne, odnosi się do realiów zarówno w Polsce jak i na świecie.

Wspomina o inicjatywach edukacyjnych i ruchach obywatelskich na rzecz poprawy sytuacji związanej z negatywnym wpływem zmian klimatycznych na człowieka. Podaje wskazówki pomagające budować odporność i wsparcie społeczne, aby radzić sobie z psychologicznymi skutkami zmian klimatu.

Inżynier Bartosz Marcol, opowiada o rozwiązaniach technologicznych pomagających w adaptacji do zmian klimatu i dążeniu do bardziej zrównoważonej gospodarki oraz życia w zgodzie z naturą. Zwraca uwagę na fakt, że kryzys klimatyczny prowadzi do nieodwracalnych zmian społeczno-ekonomicznych. W efekcie powstają m.in. nowe zawody ukierunkowane na przeciwdziałanie i niwelowanie skutków zmian klimatu, wspomagające przystosowanie się czlowieka do egzystowania w nowych warunkach.

Istotnym elementem w dyskusji są wypowiedzi młodzieży szkolnej i pokazany ich punkt widzenia oraz obawy towarzyszące kryzysowi klimatycznemu zmian klimatu w przeprowadzonym sondażu.

SCENARIUSZE LEKCJI I KARTY PRACY

Do każdego odcinka zaproponowany jest scenariusz lekcji oraz karty pracy opracowane przez ekspertów. Zachęcamy do pobrania i przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiału filmowego.

E – BOOKI Z KARTAMI PRACY I TEMATAMI DO PROWADZENIE DEBAT

Zachęcamy do pobrania wyjątkowych e-booków wraz z przygotowanymi materiałami dydaktycznymi do wykorzystania za zajęciach z uczniami opracowanymi przez ekspertów i wybitnych nauczycieli praktyków i metodyków, którzy dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem. 

E- BOOK 1

Młodzi debatują. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców

W dzisiejszym świecie, w którym zagadnienia ekologiczne i klimatyczne stają się coraz bardziej pilne, rola edukatorów w kształtowaniu postaw i świadomości młodych ludzi jest niezwykle istotna.

Nauczyciele i wychowawcy mają okazję wpłynąć na przyszłe pokolenie, inspirując je do refleksji, działania i zaangażowania w sprawy dotyczące ekologii i klimatu.
Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa nasz poradnik, który ma na celu zachęcenie do częstszego korzystania w pracy z uczniami metod dyskusji klasowej, szkolnej i debat.
Poradnik jest podzielony na kilka głównych części, które krok po kroku prowadzą przez proces wprowadzenia debat ekologicznych (i nie tylko) do pracy z uczniami. Obejmuje on:

 • Wprowadzenie do Debaty: rola debaty, jej korzyści oraz różne rodzaje debat, które można wykorzystać w edukacji.
 • Przygotowanie i Organizacja Debaty: jak przygotować uczniów do udziału w debatach, jakie są etapy organizacji debaty oraz potrzebne materiały.
 • Rola Nauczyciela: jakie zadania spoczywają na nauczycielu w procesie debatowania, jak prowadzić dyskusje, a także jak oceniać uczestnictwo uczniów.
 • Przykładowe Tematy Debaty: prezentujemy szereg tematów związanych z ekologią i klimatem, które mogą być użyte w debatach. Każdy temat jest opisany w kontekście różnych przedmiotów, dni tematycznych i wyjazdów.
 • Zachęcanie Uczniów do Aktywnego Udziału: jak angażować uczniów w formułowanie własnych opinii, argumentacji i wniosków oraz jak budować ich umiejętności debatowania.
 • Karty pracy: gotowe materiały do przeprowadzania debat w klasie, szkole podczas dni tematycznych i innych.

E- BOOK 2

Lekcje metodą pustej klasy – poradnik dla nauczycieli z pomysłami na lekcje prowadzone w terenie.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku edukacyjnym, nauczyciele poszukują innowacyjnych i inspirujących sposobów nauczania, które wykraczają poza tradycyjne mury szkolne. Metoda pustej klasy, znana również jako lekcje w terenie, stanowi fascynującą alternatywę dla klasycznych metod nauczania, otwierając przed uczniami nowe horyzonty edukacyjne. Co istotne, taka forma nauczania nie tylko umożliwia bardziej autentyczne doświadczenia edukacyjne, ale również podkreśla, że realizacja podstawy programowej nie zawsze musi opierać się na tradycyjnych podręcznikach, programach czy rozkładów nauczania.

Ta forma nauki pozwala na elastyczne podejście do edukacji, umożliwiając nauczycielom dostosowanie treści do specyficznych potrzeb swoich uczniów oraz wykorzystanie otaczającego świata jako naturalnego źródła nauki.

Nie musi się to wiązać się z kosztownymi wyjazdami daleko poza mury szkoły. Najważniejszym aspektem tej innowacyjnej formy nauczania jest wyjście uczniów poza tradycyjne środowisko klasy, aby czerpać wiedzę z otaczającego ich świata. To właśnie w terenie, wśród przyrody, zabytków czy ciekawych miejsc, kryją się niepowtarzalne okazje do praktycznej nauki, której efekty są długotrwałe i głęboko zakorzenione w umysłach uczniów.

Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa nasz poradnik, który ma na celu zachęcenie do częstszego korzystania z zajęć w terenie.

Poradnik jest podzielony na kilka głównych części, w których znajdziecie Państwo zarówno omówienie samej metody, zainspirujecie się do jej realizacji w ramach różnych zajęć lekcyjnych oraz możecie skorzystać z gotowych pomysłów na przeprowadzenie takich zajęć w ramach realizacji edukacji ekologicznej i klimatycznej na różnych zajęciach edukacyjnych w tym interdyscyplinarnie.

E-book obejmuje:

 • Wprowadzenie: zalety lekcji w terenie – dlaczego warto?
 • Opis metody pustej klasy
 • Przygotowanie lekcji w terenie
 • Formy lekcji w terenie
 • Przykłady materiałów edukacyjnych
 • Przykłady kart pracy dla poszczególnych etapów edukacyjnych
 • Autorskie propozycje kart pracy z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu, zanieczyszczeń powietrza i wód

EKsperci

Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Nuczyciel akademicki, biolog, ekolog, hydrobiolog i entomolog, ekspert w programach edukacyjnych Fundacji Digital University

Anna Danylczenko

Fundatorka Fundacji Grunt od nowa –   organizacji działającej na rzecz regeneracji i ochrony gleb, ekspertka w programach edukacyjnych Fundacji Digital University

Agata Sieńczak

Nauczycielka dyplomowana, ekspertka w programach edukacyjnych Fundacji Digital University, autorka scenariuszy w programie SOS dla planety

Mgr inż. Bartosz Marcol

Sustainability & ESG Manager w firmie Globalworth. Ekspert w programie SOS dla planety

Ewa Drobek

Nauczycielka dyplomowana, ekspertka w programach edukacyjnych Fundacji Digital University, autorka e- booka: Młodzi debatują. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców  

Marek Grzywna

Ekspert w programach edukacyjnych Fundacji Digital University, autor e- booka: Lekcje metodą pustej klasy – poradnik dla nauczycieli z pomysłami na lekcje prowadzone w terenie

Partner główny

Partner merytoryczny

PARTNERZY WSPIERĄJACY

W programie wystąpili ponadto: 

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych i młodzi eko aktywiści ze szkół: 

XV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie
CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszkowie
Prywatne Szkoły Podstawowa i Liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych i młodzi eko aktywiści ze szkół: 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa

FORMULARZ DO POBRAŃ

Materiały, które pobierasz są darmowe. Przed ich pobraniem prosimy o wypełnienie formularza, który posłuży nam do raportu z realizacji projektu Dziękujemy! 

Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Nauczyciel akademicki, biolog, ekolog, hydrobiolog i entomolog, ekspert w programach edukacyjnych Fundacji Digital University.

 

Zatrudniony na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia i powołania nauczyciel, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Popularyzator nauki. Autor bloga Profesorskie Gadanie https://profesorskiegadanie.blogspot.com/

Doświadczanie dydaktyczne rozwijał prowadząc zajęcia dla studentów biologii, biotechnologii, mikrobiologii, pielęgniarstwa, pedagogiki oraz na interdyscyplinarnym kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych związanych z kształceniem nauczycieli, wykłady dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, liczne wykłady i zajęcia praktyczne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum, w ramach różnych pikników edukacyjnych i projektów edukacyjnych (m.in. Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Spotkania z Nauką) oraz Uniwersytetu Dzieci. Inicjator i organizator olsztyńskiej kawiarni naukowej. Autor licznych artykułów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, broszur dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej i współautor podręczników biologii dla szkół.

 

W ostatnich latach zajmuje się edukacją poza formalną w różnorodnych formach. Organizator i koordynator Olsztyńskich Dni Nauki oraz Nocy Biologów. Eksperymentuje z grywalizacją (gamifikacją), nauczaniem metodą projektu, grami dydaktycznymi oraz wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

 

Hobbystycznie maluje butelki, stare dachówki oraz kamienie, w większości tematyka związana jest z lokalną bioróżnorodnością.

 

Więcej na e-potrfolio:

https://czachorowski1963.blogspot.com/

Anna Danylczenko

Fundatorka Fundacji Grunt od nowa –   organizacji działającej na rzecz regeneracji i ochrony gleb, ekspertka w programach edukacyjnych Fundacji Digital University.  

 

Łączy biznes i naukę. Sprowadza rozwiązania naukowe do praktycznych zastosowań na terenach zielonych w miastach i na wsi. Zafascynowana przyrodą i jej mądrością. 

Absolwentka Universite de Montesquieu w Bordeaux na kierunku Nauk Politycznych oraz Marketingu Publicznego, absolwentka podyplomowego rolnictwa oraz MBA dla finansistów. Bezustannie poszerza wiedzę z zakresu regeneratywnych praktyk przywracających równowagę ekosystemom. 

  

Członkini społeczności Kiss The Ground  z tytułem rzecznika gleby.  

Agata Sieńczak

Agata Sieńczak, nauczycielka dyplomowana, ekspertka w programach edukacyjnych Fundacji Digital University, autorka scenariuszy w programie SOS dla planety. 

 

Autorka treści edukacyjnych, trenerka, edukatorka, członkini grupy Superbelfrzy RP, wykładowczyni w Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku – Ateneum.  Prowadzi blog oraz fanpage Ster Edukacyjny 

 

Prelegentka na ogólnopolskich konferencjach dla nauczycieli. Prowadzi warsztaty i szkolenia zakresu edukacji ekologicznej, polonistycznej, empowermentu nauczycielskiego, wspierania samodzielności uczniowskiej i wdrażania interdyscyplinarności w nauczaniu przedmiotowym. 

 

Autorka wielu publikacji, artykułów i otwartych zasobów edukacyjnych. Realizuje międzyprzedmiotowe projekty, jest autorką i współautorką licznych innowacji pedagogicznych. Współtwórczyni ogólnopolskiego programu edukacyjnego “Kreator Zielonych Zmian” propagującego NBS, czyli rozwiązania oparte na przyrodzie 

Mgr inż. Bartosz Marcol

Sustainability & ESG Manager w firmie Globalworth. Ekspert w programie SOS dla planety.   

 

Inżynier z ponad 10 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w zrównoważonym rozwoju i sprawozdawczości ESG w budownictwie. Absolwent Politechniki Śląskiej i student Duńskiego Uniwersytetu Technicznego na kierunku Inżynieria Środowiska. Specjalizujący się w instalacjach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i fizyki budowli. Od początku kariery zawodowej związany ze zrównoważonym budownictwem. Posiada akredytacje związane z wielokryterialnymi certyfikacjami zrównoważonych budynków. Doradca w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki cyrkularnej, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, dekarbonizacji zdrowia i dobrego samopoczucia w budynkach i bioróżnorodności.

Ewa Drobek

Ewa Drobek, nauczycielka dyplomowana, ekspertka w programach edukacyjnych Fundacji Digital University, autorka e- booka: Młodzi debatują. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców.

 

Jako jedna z trzech nauczycieli w Polsce została wyróżniona w międzynarodowym konkursie Global Teacher Award 2019. W październiku 2019 roku otrzymała wyróżnienie jako Nauczyciel Roku 2019 –  w konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski.   

  

Znalazła się na liście 50 najbardziej zaangażowanych nauczycieli świata w globalnym konkursie Dedicated Teacher Awards 2020 – jako jedyna Polka.  Uczy języka angielskiego i niemieckiego, prowadzi 2 autorskie projekty:  Żmichowska Śpiewa , gdzie od 7 lat wciela się w rolę producentki płyt i rozwija talenty wokalne oraz muzyczne młodzieży, organizuje koncerty i uczestniczy w konferencjach w Polsce i za granicą, dzieląc się swoją pasją i wiedzą z innymi nauczycielami oraz Łazik Teatralny, gdzie od 12 lat zachęca młodzież i rodziców do wspólnego chodzenia do teatru.   

  

Jest członkinią i administratorem grupy Superbelfrzy RP, Nauczycielem Roku Języka Angielskiego BAS 2018, wyróżniona wraz z młodzieżą za projekt „Żmichowska Śpiewa” w konkursie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Jest członkiem międzynarodowej grupy nauczycieli Music Teachers for Global Peace. Współpracuje z fundacją Face to Face with the World, z pomocą której wraz z uczniami opiekuje się sierocińcem w Ugandzie.   

  

Jest  także nauczycielem zwolnionym z teorii, pomaga podopiecznym angażować się w projekty społeczne w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.   

  

Wychowawczyni wielu pokoleń z zacięciem artystycznym, pomysłodawczyni i twórca klasy o profilu teatralnym we współpracy z TR Warszawa oraz klasy o profilu architektonicznym we współpracy z Politechniką Warszawską.   

  

Podczas pandemii była prowadzącą programu Korki TV w Telewizji Metro TVN, gdzie prowadziła wraz ze swoim synem zajęcia dla maturzystów. Program został wyróżniony nagrodą Tytanowego Oka.   

  

Prywatnie jest mamą i żoną, mam psa rasy mix jamniko – labradora. Kochaa teatr i dobrą muzykę oraz oczywiście swoją pracę.   

 

Film: https://youtu.be/psXU0NJGeU 

Marek Grzywna

Ekspert w programach edukacyjnych Fundacji Digital University, autor e- booka: Lekcje metodą pustej klasy – poradnik dla nauczycieli z pomysłami na lekcje prowadzone w terenie.

 

Nauczyciel informatyki i biologii w Szkole Podstawowej nr 23 oraz dyrektor Szkół Policealnych TEB Edukacja w Toruniu. Zdobywca 2go miejsca (Wyróżnienie) w konkursie Nauczyciel Roku 2022, Zwycięzca etapu globalnego AI Impact Shapers 2021, Global Edu Leader 2021, Finalista ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel Jutr@” 2021, Laureat Listy 100 2020 SPRUC,  laureat plebiscytu „Nauczyciel na Medal” pod patronatem Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Wykładowca MBA w Szkole Głównej Krajowej, trener, Superbelfer RP, MIE Expert oraz twórca wielu inicjatyw edukacyjnych, m.in.: pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa, autor innowacyjnego programu zajęć w przyrodniczych „Science”. Członek inicjatywy społecznej W.I.E.M zrzeszającej nauczycieli pasjonatów. 

 

Więcej na stronie: https://www.marekgrzywna.pl/