Fundacja Digital University

it dla ukrainy

it dla ukrainy

Od początku wojny w Ukrainie do Polski przybyło kilka milionów uchodźców wojennych. Wśród nich znajduje się bardzo duża liczba dzieci, które musiały przerwać swoją edukację w lokalnych szkołach i kontynuują ją obecnie w trybie zdalnym albo dołączają do polskiego sytemu edukacji. Taka zmiana w oczywisty sposób niesie za sobą wiele wyzwań wśród których jednym z największych jest brak komputerów, z czym wiąże się ograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych i internetu. Fundacja Digital University razem z partnerami – firmą Dell Technologies Poland oraz ALSO Polska – tworzy program IT dla Ukrainy, który ma na celu zapewnienie jak największej grupie dzieci z Ukrainy sprzętu komputerowego ułatwiającego edukację.

Zbieramy sprzęt, który leży w wielu naszych domach, firmach i jest już nieużywany – bo nie działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli lub korzystamy z nowszego modelu. Inżynierowie – wolontariusze z firm IT przywracają mu możliwie wysoką sprawność. Tak przygotowany sprzęt przekazujemy Ukraińskim dzieciom uczącym się w Polskich szkołach.

Chcesz przekazać komputery?
W szkole w której pracujesz uczą się dzieci z Ukrainy?

Zapraszamy na digitaluniversity.pl/itdlaukrainy – znajdziesz tam odpowiednie formularze.

darczyńcy

CELE PROJEKTU

OPIEKUN PROJEKTU

Paweł Przedpełski

Pasjonat pracy z młodzieżą. Od trzech lat poprzez media społecznościowe, spotkania na Discordzie i kursy on-line edukuje młodych i pomaga im znaleźć zawód, który idealnie do nich pasuje. Trener i mówca Maxwell Leadership Certified Team, specjalizujący się w tematach związanych z rozwojem, przywództwem i komunikacją – organizator licznych szkoleń, warsztatów i projektów w tym zakresie. W roku 2018 koordynator ogólnopolskiej kampanii “Chroń Dziecko!”, która dotarła do miliona rodziców, nauczycieli i pedagogów z edukacją w zakresie zjawisk związanych z cyberprzemocą. Współorganizator konferencji “Biznes z Wartościami” w Sejmie RP. Absolwent Politechniki Warszawskiej.