Fundacja Digital University

RAPORT MASTERS AND ROBOTS YOUTH EDITION 2022 

Frame 376

Masters & Robots to najbardziej opiniotwórcza konferencja technologiczna w Europie środkowo –wschodniej, organizowana od 2017r. przez Digital University – wiodącą organizację edukacyjną w Polsce, której celem jest „oswojenie” nowych technologii oraz edukacja na temat ich wpływu na biznes i życie codzienne. Digital University wspiera rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi światowymi trendami technologicznymi. Od 2017r. jest wyłącznym przedstawicielem Singularity Group w Polsce.

Prelegenci konferencji to innowatorzy, przedsiębiorcy, inżynierowie, wizjonerzy i naukowcy, którzy na co dzień pracują w najbardziej dynamicznych ośrodkach technologicznych i biznesowych na świecie (m.in. Dolina Krzemowa, Izrael, MIT).

6. edycja konferencji zatytułowana „What if…” – „Co jeśli…?” odbyła się we wrześniu 2022 r. Koncentrowała się na inspirujących i przełomowych trendach w obszarze nowych technologii w perspektywie najbliższych 10 lat Poruszane były m.in. tematy dotyczące transformacji cyfrowej, przyszłości rynku pracy, marketingu, przywództwa oraz wykorzystania nowych technologii np.: w medycynie czy w odpowiedzi na kryzys klimatyczny

W Konferencji uczestniczyło kilkunastu ekspertów światowego formatu, który mówili o tym w jaki sposób już dziś możemy przygotować się na czekające nas wyzwania w najbliższej przyszłości. Wśród  prelegentów byli między innymi: Bill McKibben, Ian Beacraft, Amy Web, Kai Fu Lee, Seth Godin, Supreet Singh Manchanda, Mok O’Keeffe, Hrish Lotlikar, Jo Zayner, Martin Taylor, Patty McCord, Sue Halpern.

EDYCJA YOUTH – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

CEL PROGRAMU:

Masters & Robots Youth  – edycja konferencji dla młodzieży ma na celu wsparcie szkół w zakresie edukacji cyfrowej, kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości, a także edukacji ekologicznej i klimatycznej poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniom klas 8 szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych w wydarzeniu online poprzez dostęp do konferencji w czasie rzeczywistym lub dostęp nagrań prelegentów w terminie późniejszym, według możliwości organizacyjnych. Ale także udział w konferencji na żywo poprzez udział w wolontariacie połączony z uczestnictwem oraz w ramach nagrody za inne działania w programach edukacyjnych Fundacji Digital University.

DLACZEGO WAŻNY JEST UDZIAŁ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MASTERS & ROBOTS YOUTH?

Udział młodzieży szkolnej w  prestiżowej międzynarodowej konferencji dającej szeroki przegląd trendów dotyczących przyszłości: prognoza na kolejne 10 lat oparta na sprawdzonych danych w zakresie nowych technologii, zawodów i kompetencji przyszłości, a także zagadnień związanych z cyfrową transformacją oraz wykorzystaniem technologii w walce z kryzysem klimatycznym i jego skutkami.

Inspiracja dla młodzieży oraz punkt wyjścia do podjęcia dyskusji w ramach zajęć lekcyjnych w temacie wyboru kierunku dalszej edukacji, a w konsekwencji ścieżki kariery z uwzględnieniem najnowszej wiedzy w zakresie nowoczesnych trendów na rynku pracy.

Zachęta do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, poznanie trendów, poszerzenie horyzontów i wskazanie możliwości i ścieżek rozwoju w przyszłości, pomoc w decyzji o podjęciu dalszej nauki i zawodu.

Okazja do nauki języka angielskiego – wykłady  prowadzone są w języku angielskim z możliwością wysłuchania w tłumaczeniu na język polski.

ZASADY UCZESTNICTWA

Szkoły zainteresowane udziałem w Konferencji aplikowały poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  – obowiązywała kolejność zgłoszeń

Warunkiem udziału były: akceptacja Regulaminu, umotywowanie chęci udziału w wydarzeniu, wyznaczenie szkolnego koordynatora Konferencji, zadeklarowanie liczby oddziałów oraz podanie liczby uczestników wydarzenia

Szkoły zobowiązały się  się do przeprowadzenia debaty klasowej i / lub szkolnej na podstawie jednego z sugerowanych przez Organizatora wystąpień  oraz udokumentowania udziału szkoły w Konferencji

Udział w Konferencji  był  bezpłatny

Link dostępu przekazany koordynatorowi szkolnemu  mógł być wykorzystany wielokrotnie w ciągu 30 dni od zakończenia Konferencji

Szkoły biorące udział w Konferencji  otrzymały certyfikat uczestnictwa w Masters & Robots Youth,  edycja  2022

UDZIAŁ SZKÓŁ W KONFERENCJI

Fundacja Digital University przekazała 100 biletów z dostępem do Konferencji online dla szkół, które  zgłosiły akces udziału w Konferencji i wypełniły ankietę zgłoszeniową.

Liczba przekazywanych biletów zależała od wielkości placówki i liczby uczniów / oddziałów zgłoszonych do Organizatora (w większości 1 bilet na oddział/ klasę)

Do udziału w Konferencji zgłosiły się 23 szkoły*:  12 Szkół Podstawowych i 11 Szkół Ponadpodstawowych.

Z miejscowości:  Warszawa (6), Kraków ( 2) , Gdynia, Gdańsk, Katowice, Wielkie Radowiska, Piła, Sosnowiec, Łąki, Głogów, Pruszków, Zgorzelec, Bochnia, Oława, Rudka Kozłowiecka, Skórka, Marki

Łączna liczba uczestników konferencji zadeklarowana przez szkoły*: 2394

Liczba oddziałów ( klas) uczestniczących w Konferencji według deklaracji*: 102

Łączna liczba uczniów w szkołach, które zgłosiły się do udziału w do Konferencji według deklaracji*:  11 139

PRZYKŁADOWE WYPOWIEDZI KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH NA TEMAT KONFERENCJI * :

Jesteśmy szkołą znajdującą się na wsi, chcemy uczniom pokazać możliwości jeśli chodzi o kompetencje, zawody przyszłości, edukacja medialną, cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję, metawersum, edukację cyfrowa. Nasza młodzież ma ograniczone możliwości zapoznania się z w/w tematyką – Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach

Uczniowie będą mieli okazję poznać trendy dotyczące przyszłości, zainspirować się i dyskutować na tematy związane z szeroko rozumianą przyszłością – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis w Łąkach

Zależy nam aby nasi uczniowie byli świadomymi młodymi ludźmi, przygotowanymi na wyzwania jakie są przed nimi i gotowymi do ich zrozumienia i działania na rzecz środowiska – SSP Nasza Dobra Szkoła w Katowicach

Zakres tematyczny konferencji jest niezwykle inspirujący i interesujący, zarówno w zakresie  – nauczanych w szkole przedmiotów branżowych – w ujęciu szeroko pojętej, mechatroniki, robotyki, systemów zarządzania jakością i przyszłością – Technikum nr 3 w Głogowie

Udział w konferencji będzie ważnym uzupełnienie zajęć z doradztwa zawodowego – Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie

Jednym z priorytetowych zadań przyjętych na ten rok przez naszą szkołę jest rozwijanie czterech kompetencji kluczowych – kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycyzmu. Chcemy, by nasi uczniowie byli świadomi roli nowych technologii, sztucznej inteligencji czy też szeroko rozumianej globalizacji. Pragniemy, by nasza praca inspirowała uczniów do nowych wyzwań i rozwijała zainteresowania – XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego w Krakowie

Jest to bardzo ciekawa i rozwijająca dla młodzieży konferencja z możliwością poznania najnowszych trendów technologicznych. Mam nadzieję, zainspiruje młodzież do podjęcia decyzji w wyborze  uczelni i zawodu przyszłości – XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie

Udział w konferencji zapewni uczniom kształcącym się w zawodzie technik ochrony środowiska dostęp do najnowszych informacji nt. światowych trendów w wykorzystaniu technologii w walce z kryzysem klimatycznymi jego skutkami, dodatkowo w bardzo wygodnej formule online – Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

Zależy mi, by uczniowie uczyli się, jak przygotowywać debatę, jak ją przeprowadzać. Tematy dotyczące technologii przyszłości, ich wykorzystania wpisują się w doradztwo zawodowe. Dodatkowo ta tematyka bardzo ciekawi młodzież. Dodatkowym atutem jest możliwość poćwiczenia języka angielskiego – Szkoła Montessori im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

W czasach szybko rozwijającej się technologii oraz równie szybko zmieniającego się świata istotne jest edukować młodzież na tematy dotyczące zmian, które mogą nastąpić w najbliższych latach. Tematy poruszone na konferencji wydają mi się interesujące, zarówno ze względu potencjalnego rozwoju uczniów (…) do szkoły uczęszczają uczniowie zainteresowani rozwojem, a udział w programie być może przyczyni się do rozwoju zainteresowań, z którymi wcześniej uczniowie nie mieli styczności – Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS nr 1 w Warszawie

Jesteśmy zagorzałym zwolennikiem prowadzania nowoczesnej technologii (dalej NT) do edukacji już od najmłodszych lat. Uważamy, że wprowadzenie NT w możliwie najszerszym zakresie pozwoli naszym wychowankom na wybranie, które obszary są dla nich interesujące, bez decydowania za nich o tym, z którą gałęzią NT będą zaznajomieni -  Szkoła Podstawowa ATENA w Sosnowcu

*Na podstawie danych, które zebrano na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz raportów szkół z przeprowadzenia Konferencji oraz szkolnych debat

TEMATY DEBAT W SZKOŁACH PO KONFERENCJI

Czy ludzie są niezastąpieni? Jakie zawody nigdy nie znikną, a jakie się pojawią z związku z rozwojem nowoczesnych technologii i cyfryzacji

Jak będzie wyglądał świat za 50 lat.

Czy maszyny mogą być kreatywne?

Zwody przyszłości – czyli jakie?

Czy powinniśmy umożliwić każdemu modyfikację własnego DNA na własne ryzyko, w swoich domach?

Ludzie mają wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych

PRZYKŁADOWE REALIZACJE DEBATY POKONFERENCYJNEJE W SZKOŁACH:

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika:

W minionym tygodniu odbyła się debata z udziałem uczniów z klas 2M, 2P2, 4P1.

Debatę przygotowali oraz przeprowadzili wybrani uczniowie z klasy 4M oraz 4P1, którzy w dniach 21-22.09.22 byli wolontariuszami podczas jednej z największych konferencji technologicznych w Europie „ Masters & Robots 2022”, organizowanej przez Digital University.

Temat debaty brzmiał „ Czy powinniśmy umożliwić każdemu modyfikację własnego DNA , na własne ryzyko, we własnym domu?” i nawiązywał do konferencyjnego wystąpienia Jo Zaynera- doktora fizyki, magistra biologii molekularnej, byłego pracownika Centrum Badań nad Syntetyczną Biologią Kosmiczną NASA. Uczniowie mieli wcześniej możliwość obejrzenia wystąpienia naukowca na temat biohackingu.

Reprezentanci klas prezentowali swoje argumenty w bardzo ciekawy, żywiołowy sposób, dyskusja wywołała wiele emocji. Na koniec wszyscy uczestnicy wypełnili ankietę decydując argumentacja której ze stron okazała się bardziej przekonująca.

Liczymy na dalszą współpracę z Fundacją Digital University, oferującą ciekawe programy edukacyjne.”

Debata – Czy powinniśmy umożliwić każdemu modyfikację własnego DNA, na własne ryzyko, we własnym domu?

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis, Łąki, Radzymin, powiat Wołomiński, woj. mazowieckie

Debata – Ludzie mają wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych.

W ostatni piątek uczniowie klasy 7 i 8 wzięli udział w debacie na temat: Ludzie mają wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych. Inspiracją do zorganizowania wydarzenia był udział w Międzynarodowej Konferencji Masters & Robots Youth – Edycja 2022. Młodzież obejrzała wystąpienie Billa Mc Kibbena dotyczące klimatu i ekologii i pod okiem Pani Gabrieli Oleksy przygotowała debatę, wykorzystując rutynę myślenia krytycznego: różne punkty widzenia. Wydarzenie stanowiło również zwieńczenie tygodnia myślenia krytycznego. Debatę mogli obserwować uczniowie młodszych klas, gdyż była transmitowana za pośrednictwem MS Teams.

https://www.facebook.com/media/set?vanity=szkola.praxis&set=a.555293769736590

Raport  sporządziła Małgorzata Widera,

Project Managerka Programów Edukacyjnych

Fundacji Digital University Be.Eco, Be.Net, DigiŚwiat

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin