Fundacja Digital University

Dobroczyńca Przyszłości – Fundacja Digital University przyznała nagrody najbardziej zaangażowanym społecznie firmom

GRY_3738

Mijający rok był dla Fundacji czasem wytężonej pracy, ale również i satysfakcji z efektów działań. Ze szczególną uwagą rozwijane były flagowe programy: Uniwersytet Sukcesu oraz Be.Eco i Be.Net. Ponadto zaktualizowano oraz stworzono nowe materiały edukacyjne, tak aby odpowiadały na wyzwania przyszłości. Efekty zaangażowania spotykały się z bardzo wysoką oceną uczestników i uczestniczek działań.

 

– Programy filantropijne mają szansę być skuteczne i skalowalne tylko wtedy, gdy są długoterminowym wysiłkiem, a nie jednorazowym projektem. Stale udoskonalana jest jakość i skuteczność programów właśnie dzięki temu, że z Fundacją od wielu lat współpracują z nami zaangażowani partnerzy – mówiła Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University, podczas kolacji inicjującej 7. edycję konferencji Masters&Robots. Dlatego przyznane zostały nagrody Dobroczyńcy Przyszłości, aby doceniać Partnerów, którzy mają świadomość że w edukacji tylko długoterminowe działania przynoszą sens a umiejętności cyfrowe wymagają ciągłego uczenia się. Trzy firmy otrzymały wyróżnienia, dwie certyfikaty.

 

Polski Standard Płatności BLIK otrzymał wyróżnienie za stałe zaangażowanie i otwartość na nowe pomysły Fundacji. Z tą firmą współpraca została rozpoczęta przy projekcie Be.Net, w którym nauczyciele i nauczycielki mogą pozyskać wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych.  Program dotarł we wszystkich edycjach do prawie 1 500 nauczycieli i ponad 85 tys. uczniów! Ponadto pracownicy i pracowniczki firmy wspierają zespół Fundacji merytorycznie oraz biorą udział w spotkaniach z nauczycielami. W tym roku dołączyli także do Masters&Robots Youth, w którym wzięło udział ponad 10 tys. młodych ludzi.

 

Kolejne wyróżnienie otrzymała Fundacja Empiria i Wiedza, która cyklicznie wspiera program Uniwersytet Sukcesu. Pracownicy organizacji są bardzo zaangażowani w wolontariat, chętnie dzielą się z podopiecznymi Fundacji swoją wiedzą. W tej współpracy najcenniejsza jest otwartość na nowe pomysły i aktywny udział w nich.

 

Ostatnie wyróżnienie trafiło do firmy Elavon, która angażuje się w różnorodne działania Fundacji. W programie Uniwersytet Sukcesu pracownicy i pracowniczki chętnie udzielają się wolontariacko jako mentorzy, doradcy HR, eksperci, którzy spotykali się z Uczestniczkami programu. Ponadto angażują się również w działania wspierające edukację dzieci z Ukrainy – zajęcia z robotyki w Warszawskiej Szkole Ukraińskiej oraz przekazywanie komputerów dla podopiecznych Fundacji.

 

 

Certyfikat Dobroczyńca Przyszłości przyznano dwóm firmom, które dla Fundacji są wzorem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ich zaangażowanie jest długofalowe, oparte na zaufaniu i ogromnej chęci uczestnictwa w działaniach. Dla Fundacji to możliwość stabilnych działań, które są niezwykle potrzebne w edukacji. To również rozwój metodyczny programów o tematy, które są aktualne i istotne. Realizowane z tymi firmami badania i raporty pozwalają patrzeć na działania z perspektywy odbiorców i odbiorczyń.

Choć organizacje te angażują się w wiele działań Fundacji, to z nimi zainicjowane zostały dwa niezwykle istotne dla Fundacji programy:

 

Be.Eco, czyli edukacja ekologiczna nauczycieli. Tylko w dwóch edycjach z materiałów Fundacji skorzystało 2 800 nauczycieli i 83 tys. uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tu największą cegiełkę dokłada Fundacja Deloitte.

 

Uniwersytet Sukcesu to program dla młodych kobiet, które przygotowujemy do pracy w IT. Są to wyjątkowe działania, bo rekrutujemy dziewczyny, które wychowały się w nieuprzywilejowanych środowiskach, gdzie finanse na edukację nie były priorytetem. Tu największym zaangażowaniem wyróżnia się Nationale Nederlanden.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin